Motherhood

Ang Daming Nag-iba Nang Maging Nanay Ako

Kapag naging nanay ka na, hindi talaga maiiwasan na may magbago sa pagkatao mo. Anu-ano ang mga pagbabagong naranasan mo bilang isang ina?