Motherhood

Ano ang Growth Spurts o Developmental Spurts?

Photo by Jonathan Borba on Pexels.com Ang growth spurt ay yugto kung kailan ang isang sanggol ay mas madalas sumuso sa kanyang ina (singdalas ng kada oras) at madalas ay iyakin at gustong laging nakakarga. Madalas, sa panahong ito, nakakaramdam ang ina na parang hindi nabubusog ang anak niya dahil panay panay ang pagsuso nito.… Continue reading Ano ang Growth Spurts o Developmental Spurts?