Marriage

Ano ang Maitutulong mo Bilang Asawa sa Panahong Nakakaranas ng Depresyon ang Iyong Kabiyak?

Photo by Pixabay on Pexels.com Hindi biro ang depresyon. Kahit na sinong nakaramdam nito ay makakapagpatunay ng hirap na dinaranas ng taong dinadapuan ng kondisyong ito. Sa ganitong pagkakataon, mahirap kumilos at parang ang dilim dilim ng mundo. Yung pakiramdam na mag-isa ka at parang wala kang ibang kasama. Ngunit gaano man kahirap ang sitwasyong… Continue reading Ano ang Maitutulong mo Bilang Asawa sa Panahong Nakakaranas ng Depresyon ang Iyong Kabiyak?