Marriage

Ano ang Maitutulong mo Bilang Asawa sa Panahong Nakakaranas ng Depresyon ang Iyong Kabiyak?

Photo by Pixabay on Pexels.com Hindi biro ang depresyon. Kahit na sinong nakaramdam nito ay makakapagpatunay ng hirap na dinaranas ng taong dinadapuan ng kondisyong ito. Sa ganitong pagkakataon, mahirap kumilos at parang ang dilim dilim ng mundo. Yung pakiramdam na mag-isa ka at parang wala kang ibang kasama. Ngunit gaano man kahirap ang sitwasyong… Continue reading Ano ang Maitutulong mo Bilang Asawa sa Panahong Nakakaranas ng Depresyon ang Iyong Kabiyak?

Motherhood

What is Postpartum Depression and How Can You Overcome It?

Photo by Pixabay on Pexels.com Postpartum Depression or PPD is one of the biggest challenges a mother could go through. It is normally caused by a combination of hormonal changes, overwhelming responsibilities, and environmental factors. When a mom goes through PPD, many things change especially her emotional and psychological state. What are the signs that… Continue reading What is Postpartum Depression and How Can You Overcome It?