Motherhood

Complementary Feeding Guidelines

AYAW MO BANG LUMAKING PIHIKAN SA PAGKAIN ANG BABY MO? KUNG OO, BASAHIN MO 'TO… "COMPLEMENTARY FEEDING GUIDELINES" ♧ Pagpatak ng 6th month ni baby o kapag ready na siyang kumain ng solids, pwede na niyang kainin ang lahat ng gulay sa bahay kubo MALIBAN SA MANI. Anumang gulay na hindi nabanggit sa bahay kubo… Continue reading Complementary Feeding Guidelines