Motherhood

Ano ang Growth Spurts o Developmental Spurts?

Photo by Jonathan Borba on Pexels.com Ang growth spurt ay yugto kung kailan ang isang sanggol ay mas madalas sumuso sa kanyang ina (singdalas ng kada oras) at madalas ay iyakin at gustong laging nakakarga. Madalas, sa panahong ito, nakakaramdam ang ina na parang hindi nabubusog ang anak niya dahil panay panay ang pagsuso nito.… Continue reading Ano ang Growth Spurts o Developmental Spurts?

Motherhood

What is Postpartum Depression and How Can You Overcome It?

Photo by Pixabay on Pexels.com Postpartum Depression or PPD is one of the biggest challenges a mother could go through. It is normally caused by a combination of hormonal changes, overwhelming responsibilities, and environmental factors. When a mom goes through PPD, many things change especially her emotional and psychological state. What are the signs that… Continue reading What is Postpartum Depression and How Can You Overcome It?