Motherhood

Things We Can Do When Our Children Get Feverish

It is but normal for us parents to worry or panic whenever our children get sick especially for children who don't know how to express themselves yet. I, as a mother, hindi ko 'yan ikakaila. Napa-praning talaga ako whenever my children get fever lalo na because my eldest son experienced convulsion before. When he was… Continue reading Things We Can Do When Our Children Get Feverish

Motherhood

Ano ang Growth Spurts o Developmental Spurts?

Photo by Jonathan Borba on Pexels.com Ang growth spurt ay yugto kung kailan ang isang sanggol ay mas madalas sumuso sa kanyang ina (singdalas ng kada oras) at madalas ay iyakin at gustong laging nakakarga. Madalas, sa panahong ito, nakakaramdam ang ina na parang hindi nabubusog ang anak niya dahil panay panay ang pagsuso nito.… Continue reading Ano ang Growth Spurts o Developmental Spurts?