Iced Gem Biscuits

For-e-Ber Fun Despite The Pandemic

This year has been a very challenging one for all of us. Masyadong maraming mga pangyayari na nagpabago sa takbo ng pamumuhay nating lahat. As a result, hindi maiiwasan na ang ilan sa atin ay magkaroon ng takot at pangamba pati na rin stress sa iba't ibang bagay. But then, Filipinos are very well-known for… Continue reading For-e-Ber Fun Despite The Pandemic